Nova Industrial Park tập trung nghiên cứu và phát triển các cụm Khu công nghiệp ở những tỉnh thành như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An…